27 de diciembre de 2018

Have you ever seen yourself from the other side of the wall?

Final presentation in the framework of the DAI Art Praxis

Have you ever seen yourself from the other side of the wall?

Final presentation in the framework of the DAI Art Praxis

Filtrat per:

Have you ever seen yourself from the other side of the wall?

Video excerpt of the action – 3.50 minutes (English)
Final presentation in the framework of the DAI Art Praxis

The audience members who have come to the stage are loosely grouped and the artist reads a text to them, inviting them to take a role and think and speak freely. A hypothetical future world is described, where an alien pathogen has inhabited dead human bodies from the North; now these people are trying to survive by crossing the border to the South, where soybeans are grown. There is a red line on the floor, a kind of border, and microphones on either side of line on the floor. An informal dialogue between the people on either side of the line begins according to the roles described, aliens (those living on a soy-based diet) and humans. One person speaking moves forward slowly on the line, towards the seating area and people are swapping spaces and walking across the line. “We are here to propose that we want to move to the south. It’s better for us because we are not really wanted in the North.” Each gives a first-person account, addressing the people on the other side of the line, inviting and compelling them to think together. As one person says towards the end, “there is so much anger and history between the people across these two borders.”

CAT —

Els membres de l’audiència que han arribat a l’escenari estan vagament agrupats i l’artista llegeix un text, convidant al públic a prendre un paper i pensar i parlar lliurement. Es descriu un món futur hipotètic, on un patogen alienígena ha habitat cossos humans morts des del Nord; ara aquestes persones estan tractant de sobreviure en travessar la frontera al Sud, on la soja es conrea. Hi ha una línia vermella a terra, una mena de vora, i micròfons a cada costat de la línia a terra. Un diàleg informal entre les persones a banda i banda de la línia comença d’acord amb els rols descrits, els estrangers (els que viuen en una dieta a base de soja) i els éssers humans. Una persona que parla es mou cap endavant lentament en la línia, cap a la zona de seients i la gent està intercanviant espais i caminant a través de la línia. «Som aquí per proposar que volem avançar cap al sud. És millor per a nosaltres perquè no som realment buscats al Nord». Cada un dóna un compte en primera persona, dirigint-se a la gent a l’altra banda de la línia, convidant-los i obligant-los a pensar junts. Com diu una persona cap al final, «hi ha molta ira i història entre la gent als dos costats d’aquesta frontera».